Xiphophorus nigrensis
Rosen, 1960
Xiphophorus nigrensis ♂
Xiphophorus nigrensis ♀
landkaart
Tekst
Fokko Padmos
Foto's
Zie foto's
Geplaatst
18 augustus 2021
Nederlandse naam
Niet aanwezig.
Etymologie
Niet aanwezig.
Grootte
Tot 5,5 cm
Temperatuur
20-25 °C
Aquarium
De soort is in het aquarium goed te houden in een niet te kleine bak. De beste resultaten worden behaalt door ze in groepen te houden, met meerdere mannetjes en vrouwtjes in een soort aquarium, of in combinatie met vredelievende cichliden en meervallen. Verder doen ze het beter als de temperatuur niet constant hoog is, het water veel zuurstof bevat en van goede kwaliteit is! Regelmatig water verversen dus.
Verspreiding
Deze Zwaarddrager komt uitsluitend voor in de Rio Choy (Nacimiento del Rio Choy) Onderdeel van het Rio Panuco bekken, in San Luis Potosi, Mexico. De soort komt vooral voor in het brongebied van deze rivier. Deze zwaarddrager leeft hier samen met de karperzalm Astyanax mexicanus, de cichlide Herichthys labridens, en de levendbarende tandkarper Gambusia vittata. X.nigrensis houdt zich vooral op tussen de waterplanten aan de steile oever, en foerageert hier op de met algen bedekte rotsblokken.
Bijzonderheden
Xiphophorus nigrensis is een aantrekkelijk gekleurde, en interessante zwaarddrager. Zowel in de natuur, als in het aquarium. Een opmerkelijk verschijnsel is het voorkomen van 3 type mannetjes. Er bestaan grote kleurrijke mannetjes met een grote geel of wit gekleurde rugvin, en een behoorlijk lang zwaardje aan de staart. Deze mannetjes zijn dominant en constant aan het pronken, om vrouwtjes het hof te maken. Ze zijn dan ook favoriet bij de vrouwtjes, maar ook bij de aanwezige predatoren! Daarnaast zijn er minder opvallend uitgedoste kleine, en ook middelgrote mannetjes die een veel meer teruggetrokken bestaan leiden. En daardoor ook minder last hebben van predatie. Er komt zelfs een zeldzame gele vorm voor. In de natuur komt al deze verscheidenheid gewoon door elkaar voor. Dit betekent dat ook de minder dominante mannetjes zo nu en dan succes hebben bij de vrouwtjes, aangezien deze vormen genetisch bepaald zijn.

In het aquarium verdwijnt deze diversiteit meestal vrij snel, omdat de mooi gekleurde grote mannetjes zowel bij de liefhebber als bij de vrouwtjes favoriet zijn, waardoor de andere vormen moeite hebben zich te handhaven. In mijn populatie komen dus alleen grote mannetjes voor. Wel is het zo dat als er veel mannen in de populatie aanwezig zijn, sommige grote mannetjes niet meteen op kleur komen, en slechts een klein zwaardje laten zien. Als de concurrentie druk afneemt, bijvoorbeeld omdat de mooiste exemplaren zijn verkocht of gestorven, komen deze exemplaren alsnog snel op kleur en ontwikkelen ook snel een groter zwaardje. Ze staan als het ware in de wachtstand. Hoewel de diversiteit in grootte onder aquarium omstandigheden verdwijnt, zijn er wel verschillen in kleur en voorkomen. Er zijn mannetjes met een donkere halvemaanvormige vlek aan de staartwortel, en mannetjes zonder. En ook de vorm en intensiteit van de lengte strepen verschilt soms tussen de verschillende mannetjes.
Kweek
De soort is erg productief, en jaagt niet op de eigen jongen.
Overig
Xiphophorus nigrensis is nauw verwant aan Xiphophorus multilineatus, en Xiphophorus pygmaeus, en dient hier dus zeker niet mee samen gehouden te worden! Maar ook moet men waakzaam zijn dat er niet per abuis een vrouwtje van de ene soort in de bak van de andere terechtkomt, omdat vrouwtjes van deze 3 soorten moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn.
Literatuur
Geen

© 2018-2021 Poecilia.nl All Rights Reserved. Webmaster Marco Goeman
nlenfrdept
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

X

.

© poecilia.nl