Gambusia amistadensis
PEDEN, 1973
Gambusia amistadensis ♂
landkaart
Tekst
Kees de Jong
Foto's
Ruud Wildekamp
Geplaatst
4 september 2019
Nederlandse naam
Amistad Gambusia
Grootte
Vrouwtjes tot 3,5; de mannetjes een centimeter kleiner.
Temperatuur
Rond de 28°C; hogere of lagere temperaturen worden over een langere termijn niet goed verdragen.
Verspreiding
De Goodenough bron, die tegenwoordig onderdeel uitmaakt van het Amistad waterreservoir.
Bijzonderheden
Deze keer eens geen foto maar een tekening. De reden hiervoor is dat van deze soort geen goede foto’s beschikbaar zijn. Ze is namelijk uitgestorven. De soort werd in 1973 door PEDEN beschreven en hij gaf bij de beschrijving al aan dat de Goodenough bron, waar de soort werd gevonden, door de aanleg van een dam onderdeel was geworden van het Amistad waterreservoir. Van de populatie werden dieren meegenomen om in gecontroleerde condities in een aantal vijvers te kunnen houden. Het kweken in aquaria bleek niet te lukken. In 1974 werd een deel van de populatie verplaatst naar de Dexter National Fish Hatchery in New Mexico met de bedoeling om daar de soort in stand te houden. Ondertussen was de soort bij verder onderzoek van bronnen in de buurt van de oorspronkelijke bron nergens aangetroffen. Overal werd alleen Gambusia affinis gevonden. Blijkbaar kon de Amistad Gambusia alleen in de Goodenough bron de competitie met G. affinis weerstaan. Bij het in 1981 gehouden onderzoek van de in gevangenschap aanwezige populaties bleek dat enkele vijvers waren uitgedroogd en dat in de andere vijvers alleen nog maar G. affinis aanwezig was. Daarmee werd de conclusie getrokken dat de Amistad Gambusia uitgestorven was. Ook onder kunstmatige omstandigheden bleek G. affinis dus de dominante soort, alleen onder de specifieke condities in de Goodenough bron kon de Amistad Gambusia de concurrentie met deze soort aan. Tevens kan worden geconcludeerd dat het op langere termijn houden van een in de natuur uitgestorven soort een lastig en kwetsbaar proces is. Zeker wanneer de soort op slechts één of twee plaatsen wordt gehouden kan er snel iets misgaan met alle desastreuze gevolgen van dien.
Overig
Ook leuk om weer eens een tekening van Ruud te gebruiken. Jarenlang zorgden de schitterende tekeningen van de levendbarende vissen die Ruud heeft gemaakt voor de illustraties in Poecilia Nieuws en vele andere tijdschriften over deze vissen. Met de komst van de digitale fotografie en de betere print mogelijkheden worden ze nu minder gebruikt.

© 2018-2021 Poecilia.nl All Rights Reserved. Webmaster Marco Goeman
nlenfrdept
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

X

.

© poecilia.nl