Guppen en platy’s in Italië

Guppen & Platy kaart
Xiphophorus maculatus Rio Jamapa
auteur
Kees de Jong
foto's
Juan Carlos Merino
datum
5 april 2023
Levendbarende tandkarpers zijn tegenwoordig op veel plaatsen in de Europese natuur te vinden. Over het algemeen gaat het om populaties van het oostelijke muskietenvisje (Gambusia holbrooki), maar ook in de aquariumhandel populaire molly’s, guppen en platy’sworden af en toe gevonden. Vaak worden deze laatste drie soorten door hobbyisten in de natuur losgelaten. Ze zijn meestal wel afhankelijk van thermale wateren omdat anders detemperatuur te laag wordt.
 
FAVILLIET AL. (2018) berichten over een populatie van guppen en platy’s in Italië. Ze hebben deze soorten aangetroffen in Le Caldane, een waterbekken in de buurt van Gracciano dell’Elsa (provincie Siena in centraal Italië 43°23’26.67” N; 11°08’04.23” O). Dit waterbekken wordt gevoed uit een warmwaterbron en de watertemperatuur schommelt rond de 21°C.
 
Van zowel de guppen als de platy’s werden vissen van verschillende grootte gevangen. Deels leken de vissen nog sterk op kweekvormen, maar een deel had de oorspronkelijke wildvorm en tekening. Hier was al sprake van reversie naar de wildvorm na generaties zonder selectieve kweek.
 
De eerste guppen werden in 2003 in Le Caldane gevangen. De soort heeft zich dus al over een langere periode weten te handhaven en kan dan ook als geacclimatiseerd worden beschouwd. De gup is wereldwijd uitgezet ter bestrijding van malaria, maar is ook via de aquariumhandel op veel plaatsen terechtgekomen. In Europa kunnen volgens  FAVILLI ET AL. in Duitsland, Italië, Roemenië, Rusland, Servië, Spanje, Hongarije en ook in Nederland worden gevonden. Over die Nederlandse populatie is mij niks bekend. Deze informatie is afkomstig van fishbase.org, maar daar wordt geen nadere informatie over waar in Nederland dit zou moeten zijn gegeven. In het koelwater van de Hoogovens leven ze in ieder geval niet meer.
 
De platy lijkt zich ook definitief in Le Caldane gevestigd te hebben. De eerste exemplaren werden daar in 2006 gevangen. In Europa zijn ze eerder in Spanje gevangen, maar die populatie heeft zich niet weten te handhaven. Waarschijnlijk zijn deze vissen door hobbyisten in Le Caldane terecht gekomen en hebben ze zich door de voor hun geschikte hogere temperatuur weten te handhaven. Het is niet waarschijnlijk dat de vissen zich buiten dit door warmwaterbronnen verwarmde water kunnen handhaven.
Literatuur

L. FAVILLI , S. PIAZZINI , D. BARBATO & G. MANGANELLI (2018). Acclimatization of Poecilia reticulata (PETERS , 1859) and Xiphophorus maculatus (GÜNTHER , 1866) (Cyprinodontiformes: Poeciliidae)in central Italy. J. Appl Ichthyol. 34: 672-675