Cnesterodon decemmaculatus
(Jenyns, 1842)
Cnesterodon decemmaculatus ♂ & ♀
landkaart
Tekst
Kees de Jong
Foto's
Juan Carlos Merino
Geplaatst
17 september 2018
Nederlandse naam
Tienvlektandkarpertje
Grootte
Een kleine levendbarende tandkarper waarvan de mannetjes maximaal 2,5 cm worden en de vrouwtjes een lengte van 4 cm kunnen bereiken.
Temperatuur
18 tot 28°C.
Verspreiding
De soort heeft een groot verspreidingsgebied tot van de Río Jacui en Río Grande do Sul stroomgebieden in Brazilië tot aan het Río Uruguay stroomgebied en enkele kustwaters in Uruguay tot aan het Río Parana stroomgebied in centraal Argentinië loopt. De soort schijnt soms in brak water te leven.
Bijzonderheden
Als deze soort zich niet optimaal voelt is zij een flets visje. Mijn eerste ervaringen met deze soort waren ook niet erg positief. Ik had ze enige tijd in een aquarium gehouden en ondanks het feit dat ik klein en gevarieerd voerde, bleven het kleurloze magere visjes. Ik was dan ook niet enthousiast over deze soort. In de zomer heb ik ze buiten in een speciekuip gedaan. Deze stond vol in de zon en het water was dan ook al snel helemaal groen. Af en toe deed ik hier wat watervlooien of droogvoer in en heel af en toe ververste ik een deel van het water. Toen half september de temperatuur begonnen te dalen, heb ik de ton geleegde en eens even gekeken hoe het met deze bleke visjes zou zijn. Dat bleek een aangename verrassing. De mannetjes hadden een prachtige groenblauwe glans en de zwarte vlekken waar de soort haar naam te danken heeft waren zowel bij de mannetjes als bij de vrouwtjes goed zichtbaar. Ook bevonden zich nog jongen in de speciekuip en hiermee was mijn mening over dit soortje toch wel veranderd.
Kweek
Alle jongen worden bij deze soort in één worp geboren en er is geen sprake van superfoetatie, waarbij het vrouwtje jongen in verschillende ontwikkelingsstadia in haar lichaam heeft. Per worp worden afhankelijk van de grootte van het vrouwtje tot 12 jongen geboren. De oudere soortgenoten zien deze niet als voer het is dan ook niet nodig om vrouwtjes apart te zetten.
Voedsel
Als voer kan klein levend en plantaardig voer dienen.
Overig
Deze soort is beschreven door LEONARD JENYNS. Hij had deze en vele andere vissen gekregen van CHARLES DARWIN die deze soorten had verzameld tijdens zijn reis met de Beagle. In totaal werd het aantal te beschrijven vissoorten dat tijdens deze reis werd verzameld op 75 geschat. Zeker als we in ogenschouw nemen dat een groot deel van de vissen die Darwin tijdens zijn reis voor verder onderzoek naar huis stuurde in een dusdanig slechte conditie arriveerde dat ze niet onderzoek waardig meer waren, een enorm aantal. De door DARWIN op de Galapagos verzamelde vinkensoorten zijn natuurlijk veel beroemder geworden, maar ook levendbarende tandkarpers hadden zijn aandacht.

© 2018-2021 Poecilia.nl All Rights Reserved. Webmaster Marco Goeman
nlenfrdept
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

X

.

© poecilia.nl